ekologia.pl

Website:http://www.ekologia.pl
Pozytywne oceny otrzymane6
Negatywne oceny otrzymane3
Karma:4 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (654)

1

1   1

zwierzęta wolno żyjące


zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.
Źródło ekologia.pl

2

1   1

wysokosprawna kogeneracja


wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w: a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejsz [..]
Źródło ekologia.pl

3

1   0

towar niebezpieczny


materiał lub przedmiot, który zgodnie z Regulaminem RID nie jest dopuszczony do przewozu kolejowego albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tym Regulaminie;
Źródło ekologia.pl

4

1   0

pojazd historyczny


a) pojazd zabytkowy - pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; b) pojazd mający co najmniej 25 la [..]
Źródło ekologia.pl

5

1   0

parametry i wskaźniki urbanistyczne


parametry i wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zag [..]
Źródło ekologia.pl

6

1   0

obszar górniczy


przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji;
Źródło ekologia.pl

7

0   0

zwłoki zwierzęce


zwierzęta padłe lub zabite w celu innym niż spożycie przez ludzi.
Źródło ekologia.pl

8

0   0

zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych


zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Stra [..]
Źródło ekologia.pl

9

0   0

zwierzęta laboratoryjne


zwierzęta doświadczalne hodowane w obiektach jednostek hodowlanych lub doświadczalnych, w szczególności: myszy, szczury, świnki morskie, chomiki złote, króliki, psy, koty, przepiórki oraz zwi [..]
Źródło ekologia.pl

10

0   0

zwierzęta gospodarskie


zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
Źródło ekologia.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 654