Definicja praca

Co znaczy praca? Tutaj znajdziesz 8 definicję słowa praca. Możesz również dodać swoją deninicję słowa praca

1.

1   0

praca


, , | (1.1) wykonywanie jakiejś czynności, służącej uzyskaniu dóbr; | (1.2) miejsce pracy (1.1); funkcja pełniona w takim miejscu | (1.3) artykuł, tekst lub dzieło plastyczne | (1.4) [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2.

0   0

PRACA


1)  Słownik Etymologiczny Języka Polskiego Aleksandra Brücknera podaje: "pracować, pracownik,pracowity, wy- lub opracowanie, itd.; wyjątkowo (w 15. wieku) z o: proca; w łużyckich narzecza [..]
Źródło ozkultura.pl

3.

0   0

PRACA


Wg Stefana Czarnowskiego (1938): " Pracą nazwać możemy każdą zorganizowaną społecznie czynność wytwarzającą wartości, choćby wartości te nie były przez zbiorowość traktowane jako [..]
Źródło ozkultura.pl

4.

0   0

praca


praca, prac, pracach, pracami, pracą, prace, pracę, praco, pracom, pracy
Źródło synonimiczny.pl

5.

0   0

praca


jeden z czynników produkcji, rozumiany jako wszelka ludzka aktywność (tak fizyczna, jak i umysłowa) nakierowana na osiągnięciu celu procesu produkcyjnego. Jeśli firma produkuje samochód, to po [..]
Źródło wolnaprzedsiebiorczosc.pl

6.

0   0

Praca


chrze¶cijañstwo nie jest dla leniów. Praca fizyczna jest bardzo ceniona. Ci, co pracuj± przy g³oszeniu Ewangelii, godni s± podwójnej czci. Kto nie chce pracowaæ, ten tak¿e me nie je¶æ. Pawe [..]
Źródło biblia.w.interiowo.pl

7.

0   0

Praca


Zachowanie się psa w łowisku, sposób wykonywania poleceń.
Źródło poradniklowiecki.pl

8.

0   0

Praca


W systemie niemieckich obozów koncentracyjnych praca miała być podstawowym narzędziem służącym do „reedukacji” więźniów i ich „wychowania”. W praktyce jednak, zwłaszcza w początkow [..]
Źródło auschwitz.org

Dodaj znaczenie słowa praca
Znaczenie:
Treść dozwolona od lat 18
Licznik wyrazów

+ Wiecej opcji
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)
 

<< niektóry bóg >>