Definicja APIPA
Co znaczy APIPA? Tutaj znajdziesz 3 definicję słowa APIPA. Możesz również dodać swoją deninicję słowa APIPA

1

0   0

APIPA


Wbudowany w systemy z rodziny Windows mechanizm pozwalający na komunikację komputerów w sytuacji, gdy niemożliwe jest wykorzystanie serwera DHCP, na przykład w wyniku jego awarii. W takiej sytuac [..]
Źródło dziury.eu

2

0   0

APIPA


Wbudowany w systemy z rodziny Windows mechanizm pozwalający na komunikację komputerów w sytuacji, gdy niemożliwe jest wykorzystanie serwera DHCP, na przykład w wyniku jego awarii. W takiej sytuac [..]
Źródło slownikkomputerowy.pl

3

0   0

APIPA


Automatyczne przydzielanie prywatnych adresów IP (APIPA) jest u¿ywane w sytuacji, gdy komputer, drukarka lub urz¹dzenie wielofunkcyjne pod³¹czone do sieci nie mog¹ uzyskaæ adresu IP z serwera D [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

Dodaj znaczenie słowa APIPA
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< aparat małoobrazkowy aplet Javy >>